قدردانی استاندار مرکزی از بانک کشاورزی

  • دوشنبه 3 آذر 1399 ساعت 10:33

اخبار => اخبار بانک

سید علی آقازاده استاندار مرکزی در جلسه کارگروه گندم، آرد و غلات که روز پنج شنبه 29 آبان ماه سال جاری در محل استانداری استان مرکزی برگزار شد، از عملکرد بانک کشاورزی استان مرکزی در پرداخت سریع و به موقع مطالبات گندمکاران قدردانی و تشکر کرد .

از ابتدای فصل خرید گندم در سال 1399 مقدار 343557 تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان طی 62960 محموله به ارزش 8609 میلیارد ریال توسط 32 مرکز خریداری و 100 درصد بهای آن تا پایان شهریور ماه توسط بانک کشاورزی استان مرکزی به حساب کشاورزان واریز شد .


ارسال نظر

ارسال