قدردانی استاندار اصفهان از بانک کشاورزی

  • دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 16:23

اخبار => اخبار بانک

دکتر عباس رضائی ، استاندار اصفهان از تعامل سازنده بانک کشاورزی استان تشکر و قدردانی کرد.
قدردانی استاندار اصفهان از بانک کشاورزی

عباس رضائی استاندار استان با اهدای لوح سپاس از عملکرد شایسته بانک کشاورزی این استان در همگرایی با اهداف و برنامه های رهبردی دولت به ویژه پرداخت تسهیلات به نیازمندان واقشار آسیب پذیر جامعه با رویکرد اشتغال قدردانی کرد. 


ارسال نظر

ارسال