عدم حدنصاب مجمع فوق العاده بانک آینده

  • دوشنبه 3 آذر 1399 ساعت 21:26

اخبار => اخبار بانک

نظر به محدودیت ­های مربوط به شرایط نامساعد ویروس کرونا، مجمع عمومی عادی به­ طور فوق­ العاده بانک آینده، در روز یکشنبه مورخ دوم آذرماه 1399 برگزار ؛ لاکن، باتوجه به عدم حضور بیش از 50 درصد سهامداران، مجمع به حدنصاب قانونی نرسید.
عدم حدنصاب مجمع فوق العاده بانک آینده

نظر به محدودیت ­های مربوط به شرایط نامساعد ویروس کرونا، مجمع عمومی عادی به­ طور فوق­ العاده بانک آینده،  در روز یکشنبه  مورخ دوم آذرماه 1399 برگزار ؛ لاکن، باتوجه به عدم حضور بیش از 50 درصد سهامداران، مجمع به حدنصاب قانونی نرسید.

دکتر مرادی، ریاست هیات مدیره و رئیس مجمع گفت: پس از بهبودی نسبی وضعیت کرونایی کشور و با اطلاع ­رسانی قبلی ازطریق روزنامه­ های کثیرالانتشار بانک، مجمع پیش­ گفته با اعمال ملاحظات مفاد ماده(87) اصلاحیه قانون تجارت و ماده(52) اساسنامه بانک، برگزار خواهد شد.


ارسال نظر

ارسال