سهامداران رای دادند:

رضایت از کارنامه هیات مدیره بانک رفاه

  • یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 22:8

اخبار => اخبار بانک

سهامداران بانک رفاه کارگران با اعلام رضایت از عملکرد اعضای هیات مدیره این بانک رای دادند تا اسماعیل لله‌گانی، فرشید فرخ‌نژاد، علی سرزعیم، نجات امینی و حمید رضا فتحی بیرانوند تا دو سال آینده در مقام عضو هیات مدیره به ایفای مسئولیت بپردازند.
رضایت از کارنامه هیات مدیره بانک رفاه

به گزارش دنیای بانک و بیمه، بر اساس تصمیم اتخاذ شده در مجمع

عمومی عادی به صورت فوق‌العاده بانک رفاه کارگران، اعضای هیات مدیره بانک برای ۲ سال آینده انتخاب شده‌اند. صلاحیت حرفه‌ای هر ۵ عضو هیات مدیره بانک رفاه به تایید بانک مرکزی رسیده و فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و همچنین مواد ۱۱۱، ۱۲۶، تبصره ۲ ماده ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت و قانون ممنوعیت به کار‌گیری بازنشستگان نیستند.
متن صورت‌جلسه مجمع بانک رفاه کارگران را ببینید:


ارسال نظر

ارسال