رشد تراز عملیاتی بانک کارآفرین در ده ماه 99

رشد تراز عملیاتی بانک کارآفرین در ده ماه 99

بررسی عملکرد 10 ماه گذشته بانک کارآفرین نشان می دهدکه تراز عملیاتی بانک به خاطر افزایش تسهیلات اعطایی رشد قابل توجهی داشته است.

شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 17:49

روند رشد درآمدتسهیلات و هزینه سپرده ها نشان می دهد که رشد درآمد تسهیلات از مردادماه از هزینه سپرده ها پیشی گرفته است.
همین آمار، تراز عملیاتی تجمیعی بانک درپایان دی ماه را مثبت و عدد 4هزار و 472 میلیارد ریال اعلام کرده است، این میزان نشان می دهد که تراز عملیاتی ماهانه نیز در دی ماه نسبت به آذرماه افزایش یافته و به عدد هزار و 570 رسیده است.

تعداد بازدید : 152

ثبت نظر

ارسال