تحقق 10 درصدی برنامه تجهیزمنابع بانک کشاورزی

  • سه شنبه 23 دی 1399 ساعت 12:48

اخبار => اخبار بانک

برنامه تعهدی تجهیزمنابع بانک کشاورزی در فاصله سه ماه تا پایان سال جاری ،100 درصد محقق شده همچنان افزایش سهم منابع ارزان قیمت در دستورکار این بانک قرار دارد.

 این بانک در پایان آذرماه به 100 درصد تعهدات  برنامه سال 1399 خود در بخش تجهیزمنابع دست یافته و این رکورد، هم زمان با بهبود پرتفوی سپرده ها و افزایش سهم منابع ارزان قیمت صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، برنامه تعهدی تجهیزمنابع بانک کشاورزی در زیربخش حساب جاری 104 درصد، قرض الحسنه پس انداز 113.5 درصد ، سپرده کوتاه مدت 111 درصد و سپرده بلندمدت 85 درصد تا پایان آذرماه تحقق یافته است.
این گزارش می افزاید: موفقیت بانک کشاورزی در عمل به تعهدات برنامه تجهیزمنابع ، بیانگر اعتماد مردم و رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده توسط این بانک و عاملی مهم در ادامه و بهبود ارائه تسهیلات و حمایت از تولید در بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور است.


ارسال نظر

ارسال