بهره برداری از واحد 1000راسی پرورش گاومیش در خوزستان

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، واحد پرورش گاومیش تعاونی کارون صابرین به ظرفیت 1000راس گاومیش شیری در شهرستان اهواز استان خوزستان به بهره برداری رسید .

دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 11:14

 کل سرمایه این طرح  بالغ بر 200 میلیارد ریال است که  108 میلیارد ریال آن توسط تسهیلات بانک کشاورزی و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شد.

این گزارش می افزاید: با راه اندازی این طرح ، زمینه اشتغال 140 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم فراهم شد.

تعداد بازدید : 170

ثبت نظر

ارسال