بانک ملی با پرداخت تسهیلات در کنار تولید می ماند

بانک ملی ایران با ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی به ویژه تولید کنندگان، اجازه نخواهد داد تحریم ها و فشار اقتصادی مانع از جهش تولید در کشور شود.

پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 0:16
این تسهیلات در بخش هایی چون سرمایه در گردش، تسهیلات مربوط به ایجاد طرح ها و یا اجرای طرح های توسعه ای در قالب عقود مشارکتی، اجاره به شرط تمیلک، مرابحه، استصناع، خرید دین و ... در همه واحدهای بانک قابل ارائه است. همه بخش های کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات، بازرگانی و طرح های خود اشتغالی می توانند برای ایجاد اشتغال و نیز کمک به جهش تولید از این تسهیلات بهره مند شوند. تنها در 9 ماه ابتدای سال جاری، سهم بخش های مختلف اقتصادی و بنگاه ها از سبد اعتباری بانک ملی ایران بیش از یک هزار و 116 هزار میلیارد ریال در قالب یک میلیون و 185 هزار و 554 فقره تسهیلات بوده است
تعداد بازدید : 147

ثبت نظر

ارسال