افزایش توان حمایتی بانک کشاورزی با رشد منابع ارزان قیمت

  • چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 12:3

اخبار => اخبار بانک

سهم سپرده های ارزان قیمت از کل مبلغ سپرده های مردمی بانک کشاورزی در پایان سال 1396 حدود 36 درصد بود و این بانک توانست با اهتمام برای ارائه خدمات نوین بانکی و جلب رضایت مشتریان ، ضمن رعایت مقررات بانک مرکزی، این نسبت را در عرض دو سال با 19 درصد افزایش به 55 درصد در آذرماه سال 1399 برساند.
افزایش توان حمایتی بانک کشاورزی با رشد منابع ارزان قیمت

در هشت ماهه نخست سال جاری  رشد سپرده های مردمی این بانک بالغ بر 23 درصد بوده است که این موفقیت در کنار افزایش  سهم سپرده های ارزان قیمت و رسیدن آن به نسبت 55 درصد ، توان حمایتی بانک کشاورزی از رونق تولید و شکوفایی اقتصادی در بخش کشاورزی را بیش از پیش ارتقا داده است.

بر اساس این گزارش،  چنین ترکیب موفق سپرده ای در کمتر بانکی دیده می شود و نشان دهنده توفیق بانک کشاورزی در ارائه خدمات نوین بانکی، سلامت اداری و اهتمام کارکنان به جلب رضایتمندی مشتریان  است . اعتماد و انتخاب مشتریان بانک کشاورزی برای سپرده گذاری در این بانک، به مشارکت در رونق اقتصادی بخش کشاورزی منجر خواهد شد.


ارسال نظر

ارسال