افتتاح شعبه ماهشهر بانک ایران زمین

  • دوشنبه 3 آذر 1399 ساعت 10:58

اخبار => اخبار بانک

با حضور مدیر شعب استانها و مدیر منطقه استانهای خوزستان و لرستان بانک ایران زمین، شعبه ماهشهر این بانک افتتاح شد.

با حضور مدیر شعب استانها و مدیر منطقه استانهای خوزستان و لرستان بانک ایران زمین، شعبه ماهشهر این بانک افتتاح شد. در این مراسم صمد نیک پور مدیر منطقه استانهای خوزستان و لرستان بانک، ضمن ابراز خرسندی از افتتاح شعبه ماهشهر با تشریح اقدامات انجام گرفته در راستای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان گفت: مطمئنا ما با افتتاح این شعبه به دنبال ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و کسبه در منطقه هستیم.وی افزود: یکی از برنامه های بانک حمایت از تولید و کسب و کارهای استانی است و بر همین اساس امیدواریم بتوانیم خدماتی مطلوب به مشتریان منطقه ارائه کنیم.


ارسال نظر

ارسال