نبض سهام لیزینگی‌ها چگونه زد؟

روز خوب سهامداران لیزینگ ایرانیان

روز خوب سهامداران لیزینگ ایرانیان

نتیجه داد و ستد بیش از ۸۲ میلیارد ریال ارزش معاملات سهام در صنعت لیزینگ و واسپاری‌ها در بورس و فرابورس ایران طی امروز ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ رشد ۴.۶۹ درصدی ارزش سهام لیزینگ ایرانیان، ۳.۹۵ درصدی واسپاری ملت، ۳.۸۲ درصدی لیزینگ خودرو غدیر، ۳.۶۲ درصدی لیزینگ رازی، ۳.۱۴ درصدی لیزینگ آریا دانا، ۲.۵۷ درصدی لیزینگ ایران و ۱.۶۹ درصدی بهمن لیزینگ بود.

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 7:46

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک و بیمه، امروز سهام لیزینگ رایان سایپا، لیزینگ صنعت و معدن و لیزینگ ایران و شرق افت کرد.

 

تغییرات سهام شرکت‌های گروه لیزینگ‌ها و واسپاری‌ها در بورس و فرابورس - 1398/02/23
نماد نام شرکت حجم معاملات تعداد ارزش معامله ارزش سهم درصد تغییر
وایران لیزینگ ایرانیان 1,083,165 165 1,887,287,854 1,742 4.69
ولملت واسپاری ملت 1,412,795 113 2,120,256,207 1,501 3.95
ولغدر لیزینگ ‌خودرو غدیر 2,119,155 188 3,224,362,855 1,522 3.82
ولراز لیزینگ رازی 63,020 86 713,369,497 11,320 3.62
ولانا لیزینگ آریا دانا 925,276 207 4,223,011,333 4,564 3.14
ولیز لیزینگ‌ایران‌ 6,592,504 602 8,170,066,173 1,239 2.57
ولبهمن بهمن لیزینگ 1,511,515 248 2,909,665,804 1,925 1.69
ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا 46,955,556 3,229 57,865,234,212 1,232 -0.16
ولصنم لیزینگ‌ صنعت‌ و معدن‌ 908,353 105 1,292,473,485 1,423 -1.04
ولشرقح لیزینگ ایران و شرق 80,996 14 61,961,940 765 -4.97
پایگاه خبری و تحلیلی دنیای بانک و بیمه                                                www.donyayebank.ir

تعداد بازدید : 2

ثبت نظر

ارسال