آمار‌های فصل بهار منتشر شد

رشد نقدینگی ۷.۳ درصد؛ پایه پولی ۸.۸ درصد

رشد نقدینگی ۷.۳ درصد؛ پایه پولی ۸.۸ درصد

بانک مرکزی جزییاتی از رشد نقدینگی و پایه پولی در بهار امسال را منتشر کرد که نشان می‌دهد حجم نقدینگی در هفته منتهی به ۲۹ خرداد امسال به ۲۶۵۱.۴.۶ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۷.۳ درصد رشد کرده و حجم پایه پولی هم در پایان خرداد امسال به رقم ۳۸۳۴.۷ میلیارد ریال رسیده یعنی ۸.۸ درصد بیشتر از پایان سال گذشته.

سه شنبه 10 تیر 1399 ساعت 19:41

بر اساس محاسبات انجام گرفته توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، حجم نقدینگی در هفته منتهی به ۱۳۹۹.۳.۲۹ به ۲۶۵۱۴.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل ۷.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد ۱۳۹۹ به ۳۸۳۴.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با پایان سال قبل ۸.۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مقایسه آمار رشد نقدینگی با رقم مشابه سال گذشته (۵.۳ درصد) حاکی از آن است که تحت تاثیر حمایت‌های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاری، رشد نقدینگی در مقایسه با سال گذشته ۲ واحد درصد افزایش یافته که امری مورد انتظار بوده است.

بانک مرکزی حسب وظایف قانونی و تخصصی خود روند تحولات متغیرهای پولی و اعتباری را مستمراً رصد و نظارت می‌کند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید ایجاد شده در حوزه سیاست‌های پولی و عملیات بازار باز، نسبت به هدایت متغیرهای پولی و نرخ سود در مسیر مورد نظر در چارچوب هدف تورمی خود اقدام می‌کند. در این خصوص می‌توان به زمینه‌سازی مناسب بانک مرکزی برای عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری این بانک و نیز اقدام اخیر بانک مرکزی در خصوص اعلام نرخ سپرده‌پذیری از بانک ها در سطح ۱۰ درصد و در ادامه افزایش آن به سطح ۱۲ درصد اشاره کرد.

در مجموع با ع