مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فولاد مبارکه:

فولاد مبارکه در جمع بزرگان کیفیت دنیا

  • شنبه 13 دی 1399 ساعت 17:0

اخبار => استان‌ها

مدیر تضـمین کیفیــت و تــعالی سازمانی فــولاد مبارکه در گفت‌وگو با خبــرنگار پایـگاه خبری ایراسین گفت: فولاد مبارکه می‌تواند یکی از 10 شرکت برتر جهان در زمینۀ مدیریت کیفیت باشد.
فولاد مبارکه در جمع بزرگان کیفیت دنیا

محمد ناظمی هرندی افزود: فولاد مبارکه توانسته است سطح زرین مدیریت کیفیت اروپا را به دست بیاورد و اگر سعی کند رفتار مدیریتی و نحوه اداره بخشهای مختلف خود را در قالب رفتارهای استاندارد قرار دهد و بهطور مداوم در اینگونه رتبهبندیها و جوایز شرکت کند، این امکان وجود دارد که فولاد مبارکه در زمره 10 شرکت برتر جهان قرار گیرد و سطح پلاتینیوم این جایزه را کسب کند.

 وی گفت: فولاد مبارکه در ۱۱ دوره جایزه ملی تعالی سازمانی و ۶ دوره جایزه شرکت دانشی در کشور رتبه نخست را به دست آورده است. این شرکت در سال ۱۳۹۱ برای نخستین بار بهعنوان تنها شرکت ایرانی توانست تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی را از آن خود کند. در سال 92 طبق قانون، یک سال کنار رفتیم و در این جایزه شرکت نکردیم تا فرصت برای بقیه شرکتها ایجاد شود. سال 93 مجددا شرکت کردیم و این بار نیز با امتیاز بیشتری توانستیم تندیس طلایی را دریافت کنیم. بعد از آن دیگر شرکت نکردیم تا سال 1398 که توانستیم برای سومین بار این تندیس طلایی را به دست آوریم.

 ناظمی در ادامه افزود: از سال 93 تا 98 در این جایزه شرکت نکردیم، اما در جایزه بنیاد کیفیت اروپا شرکت کردیم. مدل جایزه تعالی اروپا بدین صورت است که باید ابتدا در نمایندگی این بنیاد در کشور انتخاب میشدیم تا آن نمایندگی ما را به سطح جایزه اصلی در اروپا معرفی کند. شرکت در تاریخ 2 دیماه سال 1396 عنوان سازمان سرآمد ملی را کسب کرد و به جایزه جهانی تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) معرفی شد. فولاد مبارکه در سال 97 در این جایزه شرکت کرد و اواخر مهرماه در اجلاس سالانه EFQM با بیش از 600 امتیاز، موفق به دریافت سطح زرین این جایزه شد و بهعنوان تنها شرکت ایرانی حاضر در این جایزه، توانست حائز این امتیاز شود.

 وی به شکلگیری مدلهای مدیریتی در سازمانها و بنگاهها اشاره کرد و گفت: اساتید علم مدیریت برای چگونگی اداره سازمانها، بنگاهها و حتی کشورها راهکارهایی ارائه دادهاند؛ اما اینگونه نیست که با خواندن یک کتاب مدیریتی و یادگیری چند نکته مدیریتی بتوان آن را در بنگاه، سازمان یا کشور پیاده کرد. بنابراین در چند دهه گذشته، برای جلوگیری از سردرگمی سازمانهای عملیاتی، این مفاهیم به یک مدل کامل و یکپارچه تبدیل شد و همه ابعاد بهصورت یکپارچه و منظم در آن لحاظ گردید تا بتوان آن را در سازمان پیاده کرد. بدین ترتیب مفهوم ایجاد مدلهای مدیریتی شکل گرفت.

 مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فولاد مبارکه با بیان این مطالب گفت: این مدلهای مدیریتی نوعی سیر تحولی داشتهاند. در ابتدا استانداردهای ایزو مطرح شد؛ اما بعد مشخص شد که این استانداردها سازمانها را به روش درستی هدایت نمیکند؛ بنابراین مدلهای تعالی را مطرح ساختند. البته هر کشور مدل خاص خود را پیاده کرد. ابتدا ژاپنیها و آمریکاییها مدلهایی را پیادهسازی کردند و بعد اروپاییها در دهه 80 و 90 میلادی، وقتی متوجه شدند در این زمینه از ژاپن عقب ماندهاند، به سمت جمعآوری و یکپارچهسازی همه الگوهای مدیریتی حرکت کردند تا حاصل کار، همه ابعاد مدیریتی و رهبری یک سازمان را در بربگیرد و بتوان سازمانها را با این مدل ارزیابی کرد. سازمانها نیز به روش درستی اداره شوند و به مدل پایداری برسند.

 وی در ادامه به معیارهای مدل تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا پرداخت و گفت: بنیاد کیفیت اروپا EFQM مدلی ارائه کرده و هرسال نیز آن را ارتقا داده است. ابعاد این مدل چند ویژگی دارد و شامل تعدادی معیار و زیرمعیار است. مثلا در مدلهای قبل از سال 2020 گفته شده رهبری سازمانباید معیارهایی داشته باشد و این معیارها نیز 5 زیرمعیار دارد. معیار دیگر استراتژی است. در این مدل گفته شده سازمانها بعد از رهبری به روش درست، باید دارای استراتژی باشند. این استراتژی باید اجرا شود و سازمان اصطلاحا «برنامهمحور» باشد. معیار سوم در مورد کارکنان است، زیرا مهمترین منبع یک سازمان نیروی انسانی آن است و این معیار نیز چندین زیرمعیار دارد. معیار چهارم درباره منابع دیگر سازمان، مثل منابع مالی، داراییهای فیزیکی و غیرفیزیکی، فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و تکنولوژی و... است و همه این موارد را در حوزه معیار چهارم تعریف کردهاند. معیار پنجم هم به فرایندها میپردازد و مثلا در آن به ابعاد مورد انتظار مشتری نیز توجه میشود. این 5 معیار معیارهای توانمندساز بودند. یک دسته معیار هم در ادامه مدل قرار گرفته که معیارهای نتیجه سازمانی به شمار میآیند و این دو دسته معیار را برای ارزیابی در نظر گرفتهاند.

 ناظمی هرندی افزود: 500 امتیاز برای معیار توانمندساز و 500 امتیاز هم برای معیارهای نتایج تعریف شده است. منطقی که برای ارزیابی این معیارها در نظر گرفته شده منطق رادار (Radar)نام دارد؛ بنابراین هرقدر این مدل را بهتر در سازمان خود پیاده کنید، امتیاز بیشتری به دست میآورید و متعالیتر خواهید شد. نهایتا اگر میخواهید به همه ابعاد سازمان توجه کنید، باید طبق این دستورالعملها رفتار کنید.

 وی در ادامه گفت: فلسفه مدل تعالی عمل به این دستورالعملهاست. این مدل تعالی در کشور ما هم ایجاد شده، اما متأسفانه هنوز بسیاری از بنگاهها به روش سنتی اداره میشوند. حتی سازمانهایی هستند که بر اساس سلایق گردانندگانشان اداره میشوند و این آفت سازمانها و مدیریت در کشور ماست. این مدلها طرح شده تا مانع از رفتار سلیقهای شود، ضمن اینکه تجربه مدیریتی دنیا را بین بنگاهها به اشتراک بگذارد.

 مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فولاد مبارکه در خاتمه ضمن اشاره به دستیابی به سطح پلاتینیوم در بنیاد مدیریت کیفیت اروپا گفت: موفقیت در این الگوها در سایه استمرار حضور و رعایت الزامات و چارچوبهای مدیریتی است. ما چیزی کمتر از سازمانهای دیگر نداریم، به شرطی که به قواعد اداره درست یک سازمان معتقد باشیم و در این زمینه روش درستی را در پیش بگیریم.

 


ارسال نظر

ارسال