کاهش سقف پرداخت وجه نقد در بانک رفاه

سقف پرداخت وجه نقد در بانک رفاه 15 میلیون تومان تعیین شد.

شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 13:5

 بر اساس بخشنامه اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی ج.ا.ا، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد ریالی به ارباب رجوع از سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در سال 1399 به مبلغ 150.000.000 ریال تعیین و اجرایی شد.

تعداد بازدید : 19

ثبت نظر

ارسال