پرداخت سود سهام «بیمه ما»

شرکت بیمه "ما" سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29این شرکت را پیش از موعد پرداخت می کند.

چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 18:25

شرکت سهامی بیمه "ما" در مجمع عمومی عادی سالیانه خود که به عنوان اولین شرکت بیمه ای با حضور حداکثری  سهامداران برگزار شد ،ضمن تصویب صورت‌های مالی سال ۹۸، تقسیم 38 تومان سود به ازای هر سهم را مصوب کرد.

بر این اساس، به اطلاع کلیه سهامداران حقیقی شرکت بیمه "ما"  می رساند ، سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29این شرکت به مبلغ هر سهم 380 ریال از تاریخ1399/04/09با ارائه کارت ملی از کلیه شعب بانک ملت قابل دریافت می باشد. 

تعداد بازدید : 221