نشست شورای معاونان و مدیران بیمه آرمان

نشست شورای معاونان و مدیران ستاد مرکزی بیمه آرمان سه شنبه 99/4/3 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن جلسات ساختمان شمس تبریزی برگزار شد.

چهارشنبه 4 تیر 1399 ساعت 9:33

این نشست با حضور رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و اعضای هیات عامل در ساختمان شمس تبریزی برگزار شد.

بنابراین گزارش، مدیریت واحدهای مختلف گزارشی از روند فعالیت های خود ارائه نمودند و مقرر شد هر دوهفته یکبار این نشست با موضوع مشخص برگزار شود.

تعداد بازدید : 379

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر