مالیات مقطوع صاحبان مشاغل چگونه محاسبه می‌شود؟

مالیات مقطوع صاحبان مشاغل چگونه محاسبه می‌شود؟

بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، مالیات سال ۹۸ صاحبان مشاغل، بر حسب مالیات قطعی شده ۹۷، مازاد بر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال دوازده درصد افزایش خواهد داشت.

دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 15:43

مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای قطعی عملکرد سال 1397به شرح زیر بصورت مقطوع برای سال 98 تعیین میشود.

1-مالیات قطعی عملکرد 97 تا سقف 25000000ریال صفر درصد

2- مالیات قطعی شده عملکرد 97 از 25000000ریال تا 50000000ریال 4 در صد

3- مالیات قطعی شده عملکرد 97 از 50000000 ریال تا 100000000 ریال 8 در صد

4- مالیات قطعی شده 97 مازاد بر 100000000 ریال دوازده در صد  
بندهای فوق مربوط به مؤدیانی می باشد که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال 1398 از مبلغ 9900000000 ریال بیشتر نباشد.
مؤدیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 98 بیش از مبلغ مذکور می باشد مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوطه میباشند.

تعداد بازدید : 90

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر