تشریح دستاوردهای بزرگ سرمد برای سهامداران

تشریح دستاوردهای بزرگ سرمد برای سهامداران

رئیس هیئت مدیره بیمه سرمد گفت: سرمد، در سال 98 رشد 68 درصدی حق بیمه تولیدی و پرتفوی هزار میلیاردی را محقق کرد که یک کار بی‌نظیر بود.

دوشنبه 9 تیر 1399 ساعت 14:17
در جریان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت، مهندس مهدی مهدوی مدیرعامل و دکتر مجتبی کاتب رئیس هیئت مدیره، گزارشی از موفقیت‌های بیمه سرمد را در سال 98 به سهامداران ارائه کردند.
در ابتدای مجمع عمومی سالیانه بیمه سرمد، مهندس مهدوی ضمن خیر مقدم به سهامداران محترم شرکت در تشریح اقدامات شرکت در سال 98 گفت: در هفت سالی که از فعالیت بیمه سرمد می‌گذرد، شرکت همراه رتبه توانگری را کسب کرده است. کسب رتبه یک توانگری در این سال‌ها در حالی اتفاق افتاده که پرتفوی شرکت هم رشد زیادی داشته و فروش شرکت افزایش یافته است و در این شرایط حفط توانگری بالای شرکت کار بزرگی بوده است.
مهدوی افزود: بیمه سرمد در میان 31 شرکت بیمه‌ای، از نظر توانگری در رتبه هشتم قرار دارد که طبق محاسبات انجام شده، امسال نیز خواهیم توانست که رتبه خوبی را در میان شرکت‌های بیمه‌ای در این بخش به دست آوریم.
مدیرعامل سرمد درباره میزان حق بیمه تولیدی شرکت در سال 98 هم گفت: در حق بیمه تولیدی، بیمه سرمد رشد 68 درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است که سرمد را در رتبه هفدهم در بین شرکت‌های بیمه قرار می‌دهد.
مهندس مهدوی به این نکته هم اشاره کرده که این رشد، باعث شده که سهم بیمه سرمد در بازار بیمه کشور به 1.6 درصد برسد، در حالیکه افق شرکت برای سال 98 کسب سهم 1.4 درصدی از بازار بوده است.
مدیرعامل سرمد در ادامه به نسبت ضریب خسارت پرداختی بیمه سرمد اشاره کرد و گفت: سهم بیمه سرمد از خسارت پرداختی در بازار 1.08 درصد است که از این جهت، رابطه معناداری بین سهم حق بیمه و سهم خسارت پرداختی وجود دارد.
ترکیب پرتفوی سرمد نکته دیگری بود که مهدوی به آن اشاره کرد. او گفت: در صنعت بیمه سهم حق بیمه ثالث، حدود 37 درصد است که این سهم در بیمه سرمد تنها 10 درصد است. پایین بودن سهم حق بیمه ثالث در پرتفوی بیمه سرمد می‌تواند باعث کاهش نگرانی‌ها در بین سهامداران شود. سهم بیمه‌های آتش‌سوزی سهم در صنعت هم 4 درصد است و این سهم در بیمه سرمد به 9 درصد رسیده است. سهم در بیمه‌های زندگی