بانک مرکزی دستور قبلی را اصلاح کرد

برخورد با ارزهای مشکوک کلید خورد

برخورد با ارزهای مشکوک کلید خورد

بانک مرکزی در دستوری ۱۰ ماده‌ای سقف نگهداری و انتقال فیزیکی ارز توسط افراد را ۱۰ هزار یورو و یا معادل آن اعلام و تاکید کرد: هرگونه مبادله و خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی یا صرافی مجاز ممنوع است و اگر مشخص شود که ارزها ناشی از عملیات پولشویی یا تامین مالی ترورسیم بوده، با آن برخورد می‌کند.

جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 13:3

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دنیای بانک و بیمه، اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی دستور‌العمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله ارز در داخل کشور را ابلاغ کرد. این دستور‌ اجرایی به استناد بند الف ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند پ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون یادشده و تبصره ذیل مصوبه ۱۲۵۶۱۲/۵۳۸۸۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی صادر شده است. متن کامل دستور جدید بانک مرکزی که به تازگی ابلاغ‌شده است را بخوانید:

ماده ۱) تعاریف:

۱-۱)        شخص یا اشخاص: اعم از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

۱-۲)        موسسه اعتباری: بانک‌ و موسسه اعتباری غیر بانکی که به‌موجب قانون یا اجازه‌نامه بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کند و مجاز به انجام عملیات ارزی است.

۱-۳)        صرافی: شرکتی که دارای اجازه‌نامه فعالی از بانک مرکزی برای انجام عملیات صرافی بوده و تاریخ اجازه‌نامه فعالیت آن منقضی نشده باشد.

۱-۴)        سند موسسه اعتباری: سندی است که بیان‌کننده پرداخت مبلغ مربوط به شخص (برداشت از حساب ارزی یا فروش ارز) توسط موسسه اعتباری باشد.

۱-۵)        رسید سنا: رسید یا مهر صرافی مجاز که بیان‌کننده پرداخت ارز مربوطه به شخص با ثبت در سامانه سنا باشد.

۱-۶)        اظهارنامه گمرکی: رسید چاپی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران حاوی کد رهگیری که بیانگر اظهار ارز توسط شخص حقیقی در هنگان ورود به کشور باشد.

۱-۷)        حمل: نقل و انتقال فیزیکی ارز (اسکناس)

ماده ۲) حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهای بلامانع است.

ماده ۳) حل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص صرفا در صورت داشتن یکی از مدارک زیر مجاز است:

الف: سند موسسه اعتباری

ب: رسید سنا

ج- اظهارنامه گمرکی

ماده ۴) سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر ۶ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار است و قبل از انقضای مهلت یادشده، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلف هستند به یکی از روش‌های زیر عمل کنند:

الف: واریز ارز مربوط به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری.

ب: فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملاتی الکترونیکی ارز ‌ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا.

بدیهی است پس از گذشت ۶ ماه اسناد یادشده فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه می‌شود.

ماده ۵) در خصوص ارزهای بیشتر از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، نزد اشخاص که از مهلت سند موسسه اعتباری یا رسید سنا آنها بیش از ۶ ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستور‌العمل سند موسسه اعتباری و رسید سند آنها سه ماه دارای اعتبار بوده و لازم است در بازه زمانی یادشده به یکی از روش‌های تعیین شده در ماده ۴ عمل شود.

ماده ۶) موسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل از متعلق به این موسسه‌ها توسط نماینده آنها منوط به ارائه معرفی‌نامه رسمی از سوی موسسه مربوط، حاوری مشخصات هویتی حامل، مبداء و مقصد ارز، میزان و نوع آن و علت حمل و جابجایی خواهد بود.

ماده ۷) صرافی‌ها هم از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به صرافی‌ها توسط نماینده آنها منوط به در اختیار داشتن معرفی‌نامه ممهور به مهر و امضای مجاز صرافی، مشخصات حامل، مبدا و مقصد ارز، میزان و نوع ارز و علت جابجایی به همراه رسید سنا می‌باشد.

تبصره: معرفی‌نامه ممهور به مهر و امضای مجاز صرافی فقط برای حمل ارز میان صرافی‌ها، بانک‌ها و بازار متشکل ارزی قابلیت استفاده دارد.

ماده ۸) چنانچه مشخص شود که منشاء ارزهای موضوع این دستور‌العمل حاصل از پولشویی و تامین مالی ترورسیم باشد، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترورسیم عمل خواهد شد.

ماده ۹) تمامی اقدامات یادشده در این دستور‌العمل هیچ‌گونه اثری در خصوص منشاء ارزی حاصله ایجاد نخواهد کرد و از این صورت چنانچه در هر مرحله مشخص شودکه ارزهای نگهداری شده حاص از جرایم منشاء پولشویی بوده و یا به قصد تامین مالی ترورسیم نگهداری می‌شود، مشمول ضوابط مقرر در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد بود.

ماده ۱۰) هرگونه مبادله یا خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی یا صرافی مجاز، ممنوع است.

تعداد بازدید : 49

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر