آسیب شتابزدگی نمایندگان مجلس به اقتصاد

دکتر داوود سوری

آسیب شتابزدگی نمایندگان مجلس به اقتصاد

انتشار پیش‌نویس اولیه طرحی برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه قبل از بررسی کارشناسی شده آن از سوی برخی نمایندگان مجلس باعث ایجاد نااطمینانی شده که نشان می‌دهد هرگونه شتابزدگی به اقتصاد کشور ضربه می‌زند

چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 14:15