بازگشت "ونیکی"به "وتجارت"

مدیرعامل بانک تجارت اعلام کرد:

بازگشت "ونیکی"به "وتجارت"

رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت از بازگشت ۳۲ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران «ونیکی» به پورتفوی ...

اعطای نشان عالی زرین مدیر سال به بانک تجارت

اعطای نشان عالی زرین مدیر سال به بانک تجارت

پنجمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال با تقدیر و اعطای نشان به مدیران برتر کشور در بخش های مختلف ...;