رئیس کل بانک مرکزی
سال تولد: ۱۳۳۶

آدرس پست الکترونیکی: hemmati@cbi.ir

سوابق اجرایی:

 • رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - هم‌اکنون
 • سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین - تیر۱۳۹۷
 • رئیس کل بیمه مرکزی ایران و رئیس شورای‌عالی بیمه - ۱۳۷۳  تا ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۷
 • رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه اتکایی آسیایی (بانکوک) ـ ۱۳۸۰ تاکنون
 • عضو هیئت مدیره بانک توسعه ایران و مصر ـ ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷
 • رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران ـ ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
 • مدیرعامل بانک سینا ـ ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲
 • رئیس هیئت مدیره Melli Bank PLC (لندن) ـ ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
 • رئیس هیئت مدیره Future Bank  (بحرین) ـ ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
 • رئیس هیئت مدیره Mirbusiness Bank(مسکو) ـ ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
 • عضو کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی ـ ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵
 • معاون سیاسی سازمان صدا و سیما ـ ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳
 • مدیرکل واحد مرکزی خبر و پخش اخبار سازمان صدا و سیما ـ ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸
 • کارشناس رسمی دادگستری در امور سرمایه گذاری، پولی و اعتباری ـ ۱۳۹۳ تاکنون

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی: اقتصاد ـ دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ـ ۱۳۵۷
 • کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی ـ دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ـ ۱۳۶۷   
 • دکتری: علوم اقتصادی ـ دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ـ ۱۳۷۲

 

رتبه علمی:

 • دانشیار ـ دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

سوابق آموزشی:

 • دروس تدریس شده درمقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد:
 • اقتصاد کلان   
 • اقتصاد منابع   
 • توسعه اقتصادی
 • اقتصادکلان
 • اقتصاد انرژی   
 • توسعه اقتصادی و نقش انرژی

اقدامات مهم:

 • پیشنهاد اولیه و پیگیری تشکیل حساب ذخیره ارزی(صندوق توسعه ملی) ـ ۱۳۷۷
 • طراحی و اجرای خصوصی سازی صنعت بیمه ـ ۱۳۸۲

تالیفات:

*کتاب‌ها:

 • اقتصاد کلان (مقدمه‌ای بر سیاست‌های پولی و مالی) - تألیف - چاپ‌های اول (۱۳۷۲) - دوم (۱۳۷۵) - سوم (۱۳۸۱) - چهارم (۱۳۹۲) - انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران – تهران؛
 • اقتصاد نفت – تألیف (۱۳۷۴) انتشارات سروش- تهران؛
 • توسعه اقتصادی – تألیف- چاپ اول (۱۳۷۶)- چاپ دوم (۱۳۸۸)- انتشارات سروش- تهران؛
 • اقتصاد انرژی – (کتاب برتر انرژی سال ۱۳۸۴) - تألیف (۱۳۸۳) - انتشارات موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی - تهران
 • مبانی نظری و عملی بیمه – ترجمه (به اتفاق دکتر علی دهقانی)- چاپ اول (۱۳۸۱)- چاپ دوم (۱۳۸۳)- چاپ سوم (۱۳۸۵)- چاپ چهارم (۱۳۸۷)- انتشارات بیمه مرکزی ایران.
 • اقتصاد بیمه – ترجمه (به اتفاق دکتر دهقانی و همکاران)- (۱۳۸۴) انتشارات پژوهشکده بیمه.

*مقالات علمی:

 • چندین مقاله علمی در موضوعات اقتصاد، بانکداری، بیمه که در نشریات علمی و پژوهشی چاپ یا در کنفرانس‌های علمی ارائه شده است.